מבזק
 
 
 אושר סופית: הרחבת חוק מימון מפלגות על גופים פעילים בבחירות 
06:36   21.03.2017
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 35), התשע"ז- של ח"כ יואב קיש. בקריאה שלישית תמכו 41 והתנגדו 27. על פי הצעת החוק, תוטל חובת התארגנות ודיווח, וכן הגבלות על תרומות, על אזרח או קבוצת אזרחים שמעוניינים לבצע פעילות בחירות, שלא דרך מפלגה או גוף הקשור לסיעה, בהתאם למדרגות שנקבעו. (עקיבא נוביק)