בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
about 
nana10 - תנאי שימוש  

nana10 - תנאי שימוש

 
about |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ברוכים הבאים ל"nana10", אתר-סף ('פורטל') ברשת האינטרנט. השימוש ב-nana10 ובכל אתרי האינטרנט, המדורים והערוצים המשולבים בו ("nana10") כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש ב- nana10 מעיד על הסכמתך להם. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
חלק מן השירותים ב-nana10, ובפרט שירותים הניתנים בתשלום, יכול שיהיו כפופים לתנאים מיוחדים אשר יוצגו בפניך בעת ההרשמה אליהם או בעמודים המיועדים לאותם שירותים ("התנאים המיוחדים"). במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות התנאים המיוחדים, תגברנה הוראות התנאים המיוחדים.

מי מפעיל את nana10
את nana10 מנהלת ומפעילה nana10 בע"מ ("nana10") מרחוב כורזין 1, גבעתיים.בכל שאלה הנוגעת לשימוש ב-nana10 תוכל לפנות ל-nana10 בדואר אלקטרוני support@nana10.tv או בטלפון מס' 073-7992002.

תכנים שמפרסמים משתמשי nana10
nana10 מחויבת לחופש הביטוי של משתמשי nana10. משום כך היא פיתחה ויישמה ב-nana10 מערכות טכנולוגיות המאפשרות לך לבטא את דעתך, לנהל דו-שיח עם אחרים ולפרסם תכנים מקוריים משלך במגוון רחב של נושאים, לרבות באמצעות מסירה לפרסום של תכני טקסט, וידאו ואודיו ב-nana10 ("התכנים").

זכור: התכנים שמפרסמים משתמשי nana10 אינם מבטאים את דעת nana10 או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם. nana10 אינה נושאת באחריות לתכנים שמפרסמים משתמשי האתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. ביחד עם מחויבותה לחירות הביטוי, nana10 מבקשת לטפח ב-nana10 שיח תרבותי, מרתק ופורה. שיח כזה אינו יכול לכלול תכנים הכוללים התבטאויות מנוגדות לחוק, דברי נאצה, איומים וביטויים של גסות רוח וגזענות. ככל ש-nana10 בודקת תכנים אלה לפני פרסומם, נעשה הדבר רק כדי לנסות למנוע פרסום תכנים שגלוי וברור על פניהם, בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי מורכב, כי הם אסורים בפרסום.

היות שכך, בעת מסירת מידע ותכנים להצגתם ב-nana10, עליך להקפיד שמידע ותכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשלוח ל-nana10 ו/או לבצע כל פעולה אחרת בגינה יפורסמו ב-nana10 התכנים הבאים -

* כל מידע הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
* כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
* דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (Spam), דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו "ב;
* כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
* כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
* סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
* כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
* כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב;
* כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני;
* כל מידע העלול להטעות צרכן;
* כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי nana10 בפרט;
* כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

המידע שתמסור לפרסום ב-nana10 יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב-nana10 או פרסום איזה מפרטיך.

nana10 מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים ב-nana10 עצמה. זכור תמיד, כי מידע כזה איננו תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין או רופאים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

מבי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם העובדה כי מסרת ל-nana10 לפרסם את התכנים, הנך מצהיר כי (א) כל המצולמים בתכנים שמסרת לפרסום נתנו הסכמתם לפרסום התוכן במסגרת הפעילות באתר ובכל פלטפורמה שהיא (לרבות לשידור הסרטון בטלוויזיה ובמכשירי קצה סלולארים) (ב) הסדרת את נושא תשלום התגמולים לכל ארגוני ו/או בעלי הזכויות בתכנים המוסיקלים שמסרת לפרסום (בין אם מודבר בקובץ אודיו או בקובץ וידאו), לרבות, אך לא רק, מול אקו"ם, חברות ואגודות חברות התקליטים, אשכולות ועיל"ם (ג) אין במשלוח התכנים והצגתם ב-nana10 משום הפרות הדין, לרבות הפרות של חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, חוק האזנת סתר, התשל"ט -1979, ודיני זכויות יוצרים (ד) הנך נושא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם לה ו/או פוטר את nana10 ו/או מי טעמה מכל אחריות בקשר לתכנים הנ"ל.

מה רשאית nana10 לעשות בתכנים שתמסור לפרסום ב- nana10
כאשר אתה מוסר תכנים המיועדים לפרסום ב-nana10, אתה מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי אתה בעל הזכויות בהם וכי אתה רשאי להתיר את פרסומם ב-nana10. בעצם מסירת המידע לפרסום אתה מקנה ל-nana10 רשיון –חינם כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע האמור לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת או תספק, לרבות באינטרנט (ובכלל זה כמובן ב-nana10), בשידורי טלוויזיה, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית ובמדיות עתידיות כלשהן.

מידע ותכנים באינטרנט
מנוע החיפוש והאינדקס של nana10 מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל, וב-nana10 בפרט. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי nana10 או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. nana10 אינה שולטת ו/או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים אליהם מקשר האינדקס, ולפיכך אינה אחראית למידע זה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני.
אינדקס האתרים המקוון של nana10 נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי nana10. סדר האתרים המופיעים באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים ויכול שבקביעתו ילקחו בחשבון גם שיקולים מסחריים של nana10 (אך אתרים שקודמו מטעמים כאמור יסומנו באופן המבהיר זאת).

ציון הגולשים, המתפרסם לצד תיאורי האתרים, הינו ציון ממוצע, שהעניקו לאתרים, משתמשים אקראיים שבחרו לדרגם. זכור שכל משתמש יכול לחוות את דעתו על כל אתר. אין לייחס אפוא להמלצות, או לתיאור האתרים באינדקס, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת האתר או לחשיבותו. למרות ש-nana10 עושה את מירב המאמצים להבטיח כי תאור האתרים באינדקס יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתה להבטיח כי תאור זה הנו הנכון והעדכני ביותר.
מנוע החיפוש של nana10 מספק קישורים לאתרי אינטרנט על בסיס מילות מפתח. מנגנון חיפוש זה פועל באופן אוטומטי. אין מנוע חיפוש באינטרנט המסוגל להקיף את כל המידע בה, ומנוע החיפוש של nana10 אינו יוצא דופן. לכן nana10 אינה מבטיחה שמנוע החיפוש יציג בפניך רק תוצאות רלבנטיות או שימצא את כל האתרים המתאימים לצרכיך.

nana10 איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו ב-nana10 יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. nana10 רשאית לסלק מ-nana10 קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא ב-nana10 קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

הרשמה לשירותים
חלק מהשירותים באתרי nana10 טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-nana10 תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. כך, לדוגמה, בעת השימוש במדור הדורשים ב-nana10 תתבקש תמסור פרטים מתוך קורות החיים שלך. nana10 תשתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידה.

הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי האתר ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות

פרטיות
nana10 מכבדת את פרטיות המשתמשים ב-nana10. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתרים הפועלים במסגרת nana10 נמצאת בכל עת בכתובת http://news.nana10.co.il/article/?articleid=524999 , והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את פרטי המדיניות.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות
nana10 – או כל מי שיקבל היתר בכתב מ-nana10 – והם בלבד, רשאים לפרסם באתר nana10ובשירותים הנלווים לו מסרים מסחריים מטעמה או מטעם צד שלישי (לרבות מודעות פרסומת), להציב סמל מסחרי שלה, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר, מודעות-חלון קופצות (Pop-up או Pop-under), "באנרים", או לפרסם בכל דרך אחרת שתחליט nana10. אין למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל מסר, תוספת או מודעה בכל דרך או אמצעי. nana10 תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל מידע מסחרי מסר תוספת או מודעה שהתפרסמו בניגוד להוראות הסכם זה.

nana10 לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו ב- nana10. nana10 אינה כותבת, בודקת, מוודאת, עורכת או מבקרת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פירסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב-nana10 יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. nana10 איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות ב-nana10 או ירכשו באמצעותן - וזאת גם אם תבחר לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונך ב- nana10.

קנין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-nana10 - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של nana10 בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של nana10בכתב ומראש. שמה של nana10, שם המתחם (Domain Name) של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) ב-nana10 הינם קניינה של nana10 בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת nana10 בכתב ומראש.

ב-nana10 יכולים להמצא תכנים המתפרסמים על-פי הסכם בין nana10 לבין צדדים שלישי כלשהו. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי שהרשה ל-nana10 להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם.

השימוש ב-nana10
nana10 מיועדת לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונם ובפרטים האחרים המתפרסמים ב-nana10. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של nana10 בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מ-nana10 באמצעות תוכנות מסוג (Crawlers, Robots וכד') או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לקשר לעמודים המצויים בתוך ("קישור עמוק"), אלא בתנאי שהקישור ייעשה לעמוד Web מלא, שיוצג בפני המשתמש ממחשבי nana10 בלא כל התערבות מצד המקשר בעיצובו, תוכנו או פעולתו. בנוסף מותנה הקישור העמוק בכך שכתובתו המדויקת ב-nana10 של העמוד תופיע במקום המיועד לכך ברגיל בתוכנה המשמשת לעיון באתר.

אין לקשר לרכיבים בודדים ב-nana10 – כדוגמת קישור רק לתמונות או קבצים אחרים המצויים באתר.
אין להציג איזה מאתרי nana10 בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו nana10, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

אין להציג את nana10 באמצעות מערכות טכנולוגיות כלשהן באופן הגורע מן התכנים המצויים בה, ובפרט ממסרים ותכנים פרסומיים. זכור: תפעול nana10 טעון הוצאות כבדות ומרבית ההכנסות הדרושות לכך נובעות ממסרים פרסומיים כאמור.

אחריות nana10
nana10 אינה נושאת באחריות לתכנים שמוסרים לפרסום משתמשי nana10. תכנים אלה אינם משקפים את דעתה של nana10. nana10 רק מפעילה אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים כאמור, בכפוף לתנאי שימוש אלה.
השירותים והמידע ב-nana10 ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי nana10 בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פירסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בnana10. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
nana10 אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם ב-nana10 תהיה היענות. nana10 אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפירסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפירסום. nana10 לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם בnana10 זה הינה באחריותך המלאה בלבד. nana10 אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-nana10 על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: nana10 עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפירסום. nana10 לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם בnana10 זה על-ידי צדדים שלישיים.

nana10 עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, nana10 אינה מתחייבת ששירותי nana10 לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי nana10 או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל nana10 או אצל מי מספקיה.
nana10 אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים המידע או כל שירות אחר אשר ירכשו או יתקבלו אצלך בעזרת שירותי האתר יהלמו את צרכיך וציפיותך.

nana10 לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או כל שימוש לרעה במידע זה הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמתך, כמומלץ בתנאים אלה.

nana10 לא תישא באחריות לתוכנם של אתרים הנזכרים ב-nana10, או מקושרים מתוכה, ואשר אינם מתופעלים על ידי nana10. בכלל זה לא תישא nana10 באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו – או כל פרט אחר הקשור עמם. nana10 לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך או למערכות המחשב שלך לרבות אובדן מידע וכל נזק אחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובשירותים שתגיע אליהם באמצעות איזה מהשירותים והקישורים בnana10-, ובפרט באמצעות מנוע החיפוש והאינדקס.
nana10 לא תישא באחריות כלשהי לאיחור, אובדן, שיבוש או כשל בשמירה על המידע שלך או על מידע שנמסר על ידך ובכלל זה מידע הנוגע להגדרות והתאמות אישיות הקשורות לשימוש באתר.
nana10 לא תישא באחריות לכל מידע יעוץ או עצה בין בעל פה ובין בכתב אשר יתקבלו אצלך כפועל יוצא מהשימוש ב-nana10 או באיזה מהמדורים הקשורים בו. מידע כאמור אינו תחליף לשימוש באנשי מקצוע וקבלת יעוץ מוסמך והשימוש בו הינו על אחריותך בלבד.

מחיקת מידע
nana10 רשאית למחוק בעצמה כל חומר שיימסר על ידך לפירסום באיזה מן השירותים, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, nana10 תהיה רשאית למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש ב-nana10, או מסיבות סבירות אחרות.

כל מסר או מידע עלולים להמחק כעבור זמן קצוב מפרסומם לראשונה. nana10 אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת ו/או פרסמת ב-nana10 במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתר גם בהמשך.

שינויים באתר והפסקת השירות
nana10 רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע ממך את השימוש באיזה מהשירותים ב-nana10; למנוע גישה לשירותים אלה, כולם או חלקם; לבטל תוקפו של שם משתמש וסיסמה מסויימים, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן ובכלל זה מידע שנמסר על ידך. nana10 תעשה כן בכל מקרה של הפרת תנאים אלה ו/או בכל מקרה של מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-nana10, במשתמשיו, ב-nana10 או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות nana10 על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.

nana10 רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הניתנים ב-nana10 בלא תשלום, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק nana10 את החומר הכלול ב-nana10 למשך שלושים ימים נוספים, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

nana10 תוכל לשנות מעת לעת את מבנה nana10, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי nana10 בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את nana10, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את nana10, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפירסום באתר nana10, על איזה מהשירותים הכלולים בו.

שונות
השירותים ב-nana10 אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. nana10 תשתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.
כל הודעה ש- תבקש למסור לך לפי תנאי שימוש , תישלח בדואר אלקטרוני בלבד. כל עוד לא נקבע תקן אחיד לדואר-אלקטרוני בעברית, המיושם בפועל אצל רוב לקוחות nana10, ישלחו אליך ההודעות באנגלית בלבד. עליך להקפיד אפוא למסור ל-nana10 את כתובת הדואר האלקטרונית המעודכנת שלך בכל עת. פניות שלך ל-nana10 תעשנה באמצעות הדואר האלקטרוני info@nana10.co.il.
nana10 רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע בעמוד הכניסה לאתר ובמדורים השונים.

המחאת זכויות
העבירה nana10 את זכויותיה ב-nana10, או כל חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית nana10 להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה.

בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב-nana10 ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי nana10 ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ו-nana10 תתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא הנובע מכל מעשה או מחדל שלך, היא תהיה רשאית לצרף אותך כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.


התחייבויות מעביר המידע באמצעות ה WhatsApp האדום

"מידע" - כל תוכן שהועבר לידי חדשות 10 לרבות מלל, הקלטה, תמונה, סרט, סרטון וא כל חומר אחר שהועבר באמצעות ה whatsapp.

1. כל גורם המעביר מידע באמצעות הווטסאפ האדום מעניק בעצם העברת המידע לחדשות 10 רשיון שימוש בלעדי בחומרים . השימוש במידע יהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חדשות 10.
2. מעביר המידע מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות במידע המועבר וכי המידע המועבר הינו מהימן אינו ערוך ולא בוצעו בו כל שינויים.

3. מעביר המידע מעניק בזאת לחדשות 10 באופן בלתי חוזר את כל זכויות היוצרים והמבצעים וכל יתר הזכויות, באשר הן, הנובעות מהמידע שנשלח באמצעות הווטסאפ האדום, וכן את זכויות השימוש הבלעדיות במידע לשימוש בכל מדיה קיימת ו/או עתידית לרבות הזכות לשדרו במספר בלתי מוגבל של שידורים. מוסכם כי חדשות 10 תהא רשאית לערוך, להתאים, לעבד, לתרגם את המידע. כן מוסכם כי לחדשות 10מוקנית הזכות להעביר את הזכויות במידע המועבר, בשלמותן ו/או בחלקן לכל גורם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חדשות 10.

4. מעביר המידע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל זכויותיו בקשר עם המידע שקיימות עכשיו ו/או שיהיו קיימות בעתיד.

5. ההחלטה בדבר שימוש אם לאו במידע שהועבר תהא נתונה בלעדית לחדשות 10, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. חדשות 10 שומרת לעצמה את הזכות לערוך את המידע ולשדרו כשהוא ערוך והכל על פי שיקוליה וצרכיה.

7. יובהר, כי לא תינתן כל תמורה או טובת הנאה בקשר עם העברת המידע למעט קרדיט למעביר המידע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חדשות 10, וכי לא תהיינה למעביר המידע כל תביעות או זכויות, ובכלל זה זכות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא, בגין העברת המידע או כל שימוש שיעשה בו.
8. חדשות 10 תהא רשאית לפרסם פרטים מזהים של מעביר המידע, לרבות שימוש בתמונתו ו/או קולו, כל זאת בכל דרך ואופן בו יבחרו בכל מדיה ו/או פורמט.
9. מעביר המידע מצהיר ומתחייב כי היענות לפנייה כלשהי מצד כלי התקשורת השונים בקשר להעברת המידע, תעשה רק ברשות ובתיאום מראש עם חדשות 10 .

 

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by